Regardez attentivement! Qu'est-ce que vous remarquez? - Kijk aandachtig! Wat merkt u op?